دیوید کامرون

دیوید کامرون

نخست وزیر انگلیس

دیوید ویلیام دونالد کامرون (David William Donald Cameron) متولد ۹ اکتبر ۱۹۶۶ در لندن است او سه شنبه شب رسما به عنوان پنجاه و سومین نخست وزیر انگلیس، کار خود را آغاز کرد

کامرون از سال دوهزار و پنج ریاست حزب محافظه کار را برعهده دارد او همچنین از همین سال رهبر جناح مخالف دولت در پارلمان انگلیس بوده است. پدرش ایان دونالد کامرون، دلال سهام و مادرش مری فلئور مانت دختر سر ویلیام مانت است که نسبش به خانواده سلطنتی انگلیس می رسد. دیوید کامرون یکی از نوادگان شاه ویلیام چهارم است که بین سالهای ۱۷۶۵-۱۸۳۷ پادشاه انگلیس بوده است.

Google+